CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Sáng ngày 26/4/2019, công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn  (mã chứng khoán: SHA) tổ chức Đại hội  đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhằm tổng kết hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
Đại hội đã lần lượt thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và định hướng HĐKD năm 2019, Báo cáo của ban Tổng Giám Đốc (TGĐ) về hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2018 và kế hoạch năm 2019,Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Tờ trình về trích lập các quỹ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019.
TẬP ĐOÀN SƠN HÀ
Theo báo cáo hợp nhất năm 2018 đã được Đại hội thông qua, doanh thu thuần của năm 2108 đạt 800,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 35,8 tỷ đồng, cổ tức năm 2018 thực hiện chi 15% đạt 100% như kế hoạch đề ra .
TẬP ĐOÀN SƠN HÀ
Để đạt được kết quả trên là một quá trình cố gắng không ngừng của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty trong năm 2018 và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua với kết quả đạt: 100 % tỷ lệ biểu quyết tại đại hội.
TẬP ĐOÀN SƠN HÀ
Tiếp nối kết quả đạt được trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã đặt ra mục tiêu cho năm 2019  và được Đại hội đồng ý thông qua với kết quả đạt: 100 % tỷ lệ biểu quyết tại đại hội, chi tiết như sau :

  • Doanh thu: 980 tỷ đồng.
  • Lợi nhuận sau thuế: 40 tỉ đồng.
  • Cổ tức: 10% / mệnh giá ( 5% tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu ) .

TẬP ĐOÀN SƠN HÀ
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 cũng đã tiến hành bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:
Bà Lê Hoàng Anh trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100.002 %  tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội.
Bà Nguyễn Thị Kim Loan trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 99.998 % tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đã thành công tốt đẹp trong không khí vui vẻ và đầy tích cực của Ban lãnh đạo Công ty và các cổ đông. Chúc Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2019 đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.